Druga bolonjska stopnja

Druga bolonjska stopnja Druga (magistrska) stopnja mora študentu omogočiti nadaljnjo poglobitev v področje študija iz prve stopnje ali dopolnitev znanja z drugim področjem študija (kombinacija disciplin). Diplomant druge...

Preberite

Magistrski študij

Razpis za vpis v podiplomski študij fakultete objavijo na svojih spletnih straneh ali v dnevnem časopisju do 1. junija v letu za naslednje študijsko leto. Upoštevati je potrebno, da vsi akreditirani študijski programi niso...

Preberite