Pogumno na študijsko izmenjavo

Vse potrebne informacije glede študijske izmenjave dobite pri Erasmus koordinatorju na vaši fakulteti. Osnovna določila za študijsko izmenjavo do opredeljena, vsaka fakulteta pa jih s svojimi pravilniki še dopolni. Prav tako imajo dovolj izkušenj tudi predavatelji in se lahko obrnete tudi na njih. Predvsem pa pridobite informacije pri študentih, ki so se izmenjave že udeležili, saj vam bodo iz prve roke podali svoje izkušnje, svetovali in pomagali. V primeru težav in nerazumevanja se lahko obrnete tudi na Cmepius, ki je v Sloveniji zadolžen za mednarodno mobilnost študentov.

Trajanje mednarodne izmenjave

Vsak študent ima možnost, da na vsaki od treh stopenj študija (dodiplomski, magistrski, doktorski) odide na Erasmus+ izmenjavo za 12 mesecev (skupno – izmenjava za študij in prakso). To pomeni, da lahko greste na izmenjavo na podiplomskem študiju tudi, če ste že bili na izmenjavi na dodiplomskem študiju.

Bolj kot je priznana univerza, kamor se prijavljate in več kot je tam zanimanja za študij, višji bodo kriteriji za sprejem. Navadno je za izmenjavo Erasmus+ omogočena prijava na tri različne fakultete, študent pa je izbran za eno, tisto za katero izpolnjuje pogoje oz. izbere eno, če izpolnjuje pogoje za vse.

Študijski sporazum (Learning agreement)

Preverite, kakšni so pogoji in postopek prijave. Pomembno je, da se prijavite pravočasno.

V okviru mednarodne mobilnosti Erasmus se vam bodo opravljene obveznosti priznale na vaši fakulteti, o čemer se morate predhodno dogovoriti. Na fakultetah v tujini preverite nabor predmetov, če je v skladu z vašo stroko. Vsebina opravljenih izpitov mora biti primerljiva s študijskimi predmeti na vaši fakulteti. Pred odhodom v tujino boste podpisali Študijski sporazum, ki vključuje termin izmenjave, izbrano fakulteto, študijske obveznosti in opredeljuje finančno pomoč. Nadalje si boste morali sami poiskati namestitev in priskrbeti prevoz. Nekatere fakultete priskrbijo za bivanje v kampusu, večinoma se morate znajti sami.

Razmislite o tem, katero državo si boste izbrali. Upoštevajte želje in možnosti, ki so vam na razpolago ter seveda poznavanje jezika. V večini primerov potekajo predavanja za tuje študente v angleščini, vendar ni nujno, da je tako.

Kako je s pisanjem diplomske naloge na izmenjavi?

 Na študijski izmenjavi lahko pišete tudi diplomsko nalogo, kar se zapiše v Študijski sporazum. Mentorja si boste izbrali na fakulteti, kjer bo potekala študijska izmenjava.

Osnovni pogoji za odhod v tujino v okviru Erasmus+

 Prvi pogoj za sodelovanje v programu Erasmus+ je, da je vaša fakulteta nosilka univerzitetne listine Erasmus in da ste vpisani vsaj v drugi letnik dodiplomskega študija. V kolikor želite v tujini opravljati prakso, se lahko prijavite že v prvem letniku. Fakultete imajo določene kriterije za izbor v primeru večjega števila prijav, kot so npr. dobre ocene, redno izpolnjevanje študijskih obveznosti, obštudijske dejavnosti, sodelovanje v projektih ipd.

Opravljanje prakse v tujini

V okviru Erasmus+ lahko v tujini opravljate tudi prakso. Nekatere fakultete imajo že sklenjene dogovore z institucijami v tujini za opravljanje prakse, lahko pa to področje spremjate sami. Preglejte spletne strani mednarodnih organizacij, ki ponujajo prakso, preverite vse pogoje in v kolikor najdete za vas primerno, jo pravočasno predlagajte fakulteti.

S študijsko izmenjavo ogromno pridobite

Vsaka študijska izmenjava predstavlja nov izziv, saj se moraš znajti v novi in nepredvidljivi situaciji. Znajdeš se v novem okolji, v drugi kulturi in med nepoznanimi ljudmi, študiraš na fakulteti, ki ima drugačno organiziranost in pogoje, skratka povsem drugače od ustaljenega življenja doma. Pridobiš neprecenljive izkušnje, tako pozitivne kot negativne, naučiš se samostojnosti in prevzemanja odgovornosti, ki ti bodo v življenju prišle še kako prav, predvsem na karierni poti. Hkrati obnoviš jezik ali pa se celo naučiš novega in s tem krepiš svoje znanje. Morda spoznaš nove športe, kot je na primer deskanje na valovih na Portugalskem. Navsezadnje pa je pomembna tudi zabava in druženje, saj na izmenjavi spoznaš nove ljudi in si širiš krog poznanstev ter lahko skleneš tesna prijateljstva. Skratka doživetje, ki se ti bogato povrne.

Kaj če ste v dvomih?

Morda se že malo spogledujete z idejo študija v tujini, vendar se srečujete s številnimi strahovi, od tega, da tujega jezika ne poznate dovolj, da nimate dovolj denarja, da niste samostojni, ne veste, kaki bi se znašli v tuji deželi ipd. V kolikor se kljub temu opogumite in odidete na študij v tujino, boste spoznali, da je ovire z močno voljo lahko premagati. In izkušnje ob vaši pustolovščini bodo še slajše. O državi, kamor odhajate, si predhodno dobite dovolj informacij, finančno vas bodo podpirala sredstva v okviru Erasmus plus in lahko ste skromni. Morda se vam bo celo ponudila kakšna priložnost za delo. Samostojnosti pa se seveda navadiš skozi izkušnje. Slej ko prej.

Študijska izmenjava je zagotovo izmenjava, ki te zaznamuje in ti pusti spoznanje si kos marsikaterim izzivom.

Vir: Absolvent bom 2015

sovica roza