ekokamra@siol.net

041/ 917 104

Ekokamra d. o. o.
Pod bregom 71
3313 Polzela

Davčna številka: SI91298911
podjetje je davčni zavezanec

Matična številka: 2342596000

TRR pri Addiko Bank d. d.: SI56 3300 0000 2197 526

Swift: HAABSI22

Št. reg. vložka – 1/09630/00 – Okrožno sodišče v Celju
Srg 2341/2007 – 30. 10. 2007

Podjetje je član Trgovinske zbornice Slovenije.