Študentske pravice

Študentske pravice so jasno zapisane in zagotovljene.

Osnovne pravice glede študija, ki morajo biti zagotovljene so:

 • Pravica do učnega okolja, ki podpira razvoj samoiniciativnega učenja, kritičnega mišljenja in osebnostno rast,
 • Primerne metode ocenjevanja,
 • Kombinacija študijskih predmetov v fleksibilen študijski program,
 • Realno, nepristransko ocenjevanje,
 • Možnost pritožb,
 • Študenti morajo imeti možnost dokončanja študija na obeh stopnjah.

 Poleg zgoraj navedenih pravic so še pravice za:

 • Zdravstveno zavarovanje,
 • Subvencionirano prehrano,
 • Subvencionirano bivanje in prevoz,
 • Možnost študentskega dela,
 • Dostop do štipendij.

 Gostujoči študenti iz drugih držav (v času študija in študijskih izmenjav)  imajo enake pravice kot slovenski študenti, hkrati pa morajo imeti zagotovljeno možnost za učenje slovenskega jezika.

Pravica študentov je, da na demokratičen način volijo svoje predstavnike, ki zagovarjajo načela vseh študentov. V skladu z Ustavo imajo študenti pravico do soupravljanja v vseh organih in forumih, ki zadevajo položaj študentov, imajo pa tudi svobodo izražanja o vseh, ne le akademskih zadevah. Zato morajo državni organi zagotavljati sodelovanje predstavnikov ŠOS pri obravnavi vseh zadev, ki urejajo vprašanja visokošolskega izobraževanja ter ekonomske in socialne varnosti študentov.

Študenti imajo pravico in dolžnost soupravljati in soodločati o delu na vseh javnih in zasebnih univerzah ali drugih visokošolskih institucijah.

Zakoni in predpisi visokega šolstva.

 Vir: Študentsko organiziranje v Sloveniji, 2010, ŠOS