Zakaj ob diplomi izbrati maturantsko oz. diplomantsko kapo?

Simbolika maturantske oz. diplomantske kape

Študij je zagotovo eno lepših obdobij v življenju. Ob neprespanih nočeh pred izpiti se nam sicer ne zdi tako, vendar ima svoje prednosti. Širimo krog poznanstev, pridobivamo znanja in svojevrstne izkušnje. Za diplomo se moramo potruditi in tako je slavje še toliko slajše.

Ko pridemo do cilja, do diplome, je prav, da si ta dogodek zapomnimo. Proslavimo ga na svoj način, pri čemer ne
sme manjkati kakšno simbolično darilo. Diplomantska ali maturantska kapa je med vsemi najbolj priljubljena. Ne samo, ker smo zaključili s težkimi nalogami in preizkušnjami, ki so povezane s študijem, predvsem zato, da se nam dogodek čim bolj vtisne v spomin in nas diplomantska oz. maturantska kapa vedno spominja na to, kar zmoremo.

Maturantska oz. diplomantska kapa ima več različnih izrazov, tudi akademska kapa ali diplomska kapa.

Diplomantska kapa je izvrstno darilo ob diplomi

diplomantska_kapaDiplomantska kapa ob diplomi ali maturantska kapa ob maturi je darilo, ki ga bo vsak diplomant ali maturant vesel.  Diplomantsko kapo bo na slavnostnem dogodku in ob praznovanju vsak z veseljem nosil, saj predstavlja prepoznavni znak zaključka študija.

Študentje in pokrivala

Študentje so že od nekdaj nosili posebna pokrivala. Francozi so imeli tako imenovano baretko Falúche, iz katere je bilo razvidno od kod študent prihaja, kje študira in ostali podatki o študiju. Tudi drugod po Evropi se spokrivali izkazuje pripadnost fakulteti ali univerzi. V Belgiji calotte in penne ter falúche, v Italiji goliardia, pokrivala imajo tudi Skandinavci in Nemci.

Danes se v Sloveniji diplomantske kape ne uporabljajo veliko. Maturantske ali diplomantske kape so sicer vedno bolj uveljavljene kot spomin na diplomo, ne pa kot razpoznavni znak študentov v času študija.

Štirikotno akademsko pokrivalo (mortarboard), izhaja iz Velike Britanije. Diplomantske kape, ki se pojavljajo na našem tržišču, so takšne. Najbolj priljubljene pa so v Ameriki, kjer skoraj da ni fakultete, ki teh kap ne bi uporabljala.

Kako se obleči za podelitev diplome?

Pri nas se za prireditev ob podelitvi diplom obleče vsak po svoje, seveda slavnostni priložnosti primerno. Svečane obleke na podelitvi diplom imajo tako diplomanti, kot gostje. V tujini, zlasti v Ameriki, za podelitev diplom uporabljajo posebna, diplomantska oblačila. Gre za diplomantska ogrinjala in diplomantske kape, ki so značilne za posamezno fakulteto.

Kultura nošenja pokrival med študenti in diplomanti se v Sloveniji še ni razvila, se pa počasi dogajajo spremembe in vedno več diplomantov se odloča za diplomantsko kapo, ki jim ostane kot trajen spomin na diplomo.Ste vedeli?


Več ...